Hey.

Naujienos

2019-01-25 11:01:29

Pedikuliozės prevencijos programa Biržų rajone 2018 m.

Įgyvendinta  ,,Pedikuliozės prevencijos programa Biržų rajone 2018 metais“

 

  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iš Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų įgyvendino programą ,,Pedikuliozės prevencijos programa Biržų rajone 2018 metais“, skirtą užkrečiamųjų ligų prevencijai rajone.

  Vykdant epidemiologinę pedikuliozės priežiūrą, per 2018 metus mokyklose patikrinti 7369  mokiniai ir 1822 ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantys vaikai. Per metus registruoti 42 susirgimai pedikulioze.

  Vykdant programą, buvo nupirkta ir per seniūnijų socialinius darbuotojus išdalinta 82 vnt. priemonių pedikuliozei gydyti asmenims iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų.

  Programoje buvo numatytas uždavinys mažinti riziką susirgti buitinių parazitų (blusų, tarakonų) platinamomis ligomis. Dėl nepakankamo finansavimo nebuvo galimybės atlikti patalpų nukenksminimo  nuo buitinių parazitų  socialinės rizikos šeimoms, kurių gyvenamose patalpose buvo išplitę buitiniai parazitai . Neužteko lėšų atmintinių užkrečiamųjų ligų prevencijai leidybai.

  Nepaisant susidariusių kliūčių, manome, kad Programa buvo efektyvi, todėl tikslinga ją tęsti kasmet, kol bus registruojama pedikuliozės atvejų.

  Programa buvo įgyvendinta kartu su  mokymo ir ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros specialistais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, Vaikų dienos centrų specialistais. Jiems sveikatos biuras dėkoja už bendradarbiavimą.

 

 

Programos vadovė Violeta Valiukienė,

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė