Hey.

Naujienos

2017-06-23 02:06:48

Maudyklų vandens kokybės atitinka HN

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2017-06-19 maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +19C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +19 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +14 C°. Sekantis mėginys bus imamas liepos 3 d.  

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateikta informacija