Hey.

Naujienos

2017-08-21 09:08:40

Maudyklose vanduo

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2017-08-14 maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +17,2 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +19,8 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +18,0 C°. Sekantis mėginys bus imamas rugpjūčio 28 d.  

 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateikta informacija