Hey.

Naujienos

2017-09-04 11:09:08

Maudyklose užterštumo nėra

 

            Biržų visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rugpjūčio 28 d. buvo paimti paskutiniai vandens mėginiai trijose Biržų rajono savivaldybėje esančiose maudyklose: Širvėnos ežero centrinėje ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko.

            Visų maudyklų pagrindiniai vandens kokybės parametrai atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ keliamus reikalavimus. Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +14 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +13,3 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +13,2 C°. Mėginių paėmimo metu maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Šių metų maudymosi sezono metu – nebuvo nustatyta tarša.

                       Informuojame, kad maudyklose maudytis galima ir pasibaigus maudymosi sezonui (pagal Lietuvos gamtines sąlygas), tačiau „ Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nebebus tiriama.

 

1 lentelė. Imtų bandinių tyrimų rezultatai 2017 m.

 

 

2017 05 22

2017 06 05

2017 06 19

2017 07 03

2017  07 17

2017 07 31

2017 08 10

2017 08 24

 

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Maudykla Širvėnos ežero Jaunimo parke

0

13

4

8

19

12

11

83

<4

<4

4

14

12

28

<4

<4

Širvėnos ežero Centrinė maudykla

0

<4

4

8

14

110

27

56

6

61

35

77

8

23

<4

0

Maudykla Apaščios upėje A. Dauguviečio parke

0

7

10

15

19

59

16

49

18

25

30

75

84

21

37

55

Pastaba. I – žarniniai enterokokai (norma 100); II – žarninės lazdelės (norma 1000).

 

 

 

 

2 lentelė. Imtų bandinių tyrimų rezultatai 2016 m.

 

2016 05 23

2016 06 06

2016 06 20

2016 07 04

2016 07 18

2016  08 01

2016 08 16

2016 08 29

 

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Maudykla Širvėnos ežero Jaunimo parke

38

0

<4

<4

<4

6

6

12

21

120

430

470

4

13

7

29

Širvėnos ežero Centrinė maudykla

<4

12

10

<4

0

0

0

36

22

18

480

63

<4

4

0

0

Maudykla Apaščios upėje A. Dauguviečio parke

12

10

10

<4

<4

7

16

163

8

18

180

470

18

37

8

7

Pastaba. I – žarniniai enterokokai (norma 100); II – žarninės lazdelės (norma 1000).

 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė Ieva Garjonytė