Hey.

Naujienos

2018-01-25 11:01:51

Įgyvendinta ,,Pedikuliozės ir buitinių parazitų prevencijos programa Biržų rajone 2017 metais“

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iš Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų įgyvendino jau tęstine tapusią programą ,,Pedikuliozės ir buitinių parazitų prevencijos programa Biržų rajone 2017 metais“, skirtą užkrečiamųjų ligų prevencijai rajone.

Vykdant epidemiologinę pedikuliozės priežiūrą, per 2017 metusmokyklose patikrinti 8370  mokiniai, ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 753 lankytojai. Per metus registruoti 66 susirgimai pedikulioze.

Vykdant programą, buvo nupirkta ir per seniūnijų socialinius darbuotojus išdalinta 36 vnt. priemonių pedikuliozei gydyti asmenims iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų.

Programoje buvo numatytas ir uždavinys mažinti riziką susirgti buitinių parazitų (blusų, tarakonų) platinamomis ligomis. Išsiaiškinus poreikį, nupirktos 7 paslaugos patalpų nukenksminimui nuo buitinių parazitų rajono socialinės rizikos šeimų gyvenamoje aplinkoje.Rengiant kitų metų programą, jos veiksmų sąraše planuojama numatyti didesnę šių paslaugų apimtį.

Programa buvo efektyvi, todėl tikslinga ją tęsti kasmet, kol bus registruojama pedikuliozės ir užsikrėtimo buitiniais parazitais atvejų.

  Įgyvendinti programą visuomenės sveikatos biurui padėjo seniūnijų socialiniai darbuotojai, Vaikų dienos centrų atsakingi specialistai. Jiems sveikatos biuras dėkoja už bendradarbiavimą.

 

 

 

Programos vadovė Violeta Valiukienė,

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė