Hey.

Naujienos

2018-05-24 08:06:41

Biržų maudyklų rodikliai 2018 m. gegužės 21 d.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka HN reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2018-05-21 maudyklų vandens žydėjimo požymių, nuolaužų, dervų likučių, stiklo ar plastiko  nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Vanduo tyrimams buvo imti iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Širvėnos ežero centrinėje ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko. Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +15,2 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +17,4 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +17,8 C°. Sekantis mėginys bus imamas birželio 4 d.  

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija