Hey.

Naujienos

2018-06-10 08:06:34

Biržų maudyklų rodikliai 2018 m. birželio 4 d.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2018-06-04 maudyklų vandens žydėjimo požymių ir taršos nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +20,7 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +20 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +19,8 C°. Sekantis mėginys bus imamas birželio 18 d.  

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija