Hey.

Naujienos

2018-06-25 02:06:42

Biržų maudyklų rodikliai 2018 m. birželio 18 d.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Biržų rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus.
Mėginių paėmimo metu 2018-06-18 maudyklų vandens žydėjimo požymių, kirminių kiaušinėlių, lervų ir kitos taršos nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +19,4 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +21,4 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +20,5 C°.
Sekantis mėginys bus imamas liepos 2 d.  

 Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateikta informacija