Hey. 0

Naujienos

2017-07-10 09:16:00

Apie maudyklas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2017-07-03 maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +17,6 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +18,2 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +18,1 C°. Sekantis mėginys bus imamas liepos 17 d.  

 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateikta informacija