Hey.

Naujienos

2018-08-22 08:08:05

2018 m. mokinių gyvensenos tyrimas

Mokinių gyvensenos tyrimas

 

            Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. kovo–birželio mėn. atliko apklausą apie Biržų rajono mokinių gyvenseną. Anketoje buvo pateikiami klausimai, susiję su alkoholio ir narkotikų vartojimu, rūkymu, lytiškumu, patyčiomis, mintimis apie savižudybę, smurtą. Tyrime dalyvavo 455 mokiniai, iš kurių 225 (49,5 proc.) mergaičių ir 230 (50,5 proc.) berniukų. Klasių atžvilgiu, apklausoje dalyvavo  204 (44,7 proc.) mokiniai, besimokantys 7 klasėje, 216 (47,4 proc.) – 9 klasėje, 7 (1,5 proc.) mokiniai – 10 klasėje, 28 (6,1 proc.) -11 klasės moksleivių. Tyrimo metu buvo apklausta 147 (32,3 proc.) kaimo ir 308 (67,5 proc.) miesto mokyklas lankantys mokiniai.

Tyrimo išvados:

  1. 6,8  proc. mokinių kurie vartoja alkoholį. Vartojančių alkoholį daugiau yra berniukų (4,8 proc.) nei mergaičių (2 proc.) Alkoholį vartoja daugiau miesto (5,5 proc.) nei kaimo (1,3 proc.) moksleivių.  Pagal klases daugiausiai alkoholį vartoja devintų klasių mokiniai. Tyrimo rezultato duomenimis, mokiniai dažniausiai alkoholį vartoja kelis kartus per metus. Mokinių buvo klausta kaip dažnai alkoholį vartoja jų tėvai. Dažniausiai tėvai alkoholį vartoja kelis kartus į metus (25 proc.), o ketvirtadalis tėvų iš viso alkoholio nevartoja.Tėvai vartojantys alkoholį nuo kiekvieną dieną iki vartojimo į savaitę bent kelis kartus alkoholį sudarė 3,7 proc.
  2. 7,5  proc. apklausoje dalyvavusių mokinių yra bent kartą bandę vartoti narkotikus. Nustatyta, kad narkotikų yra bandę vartoti panašiai miesto ir kaimo moksleivių. 6 proc. mokinių kurie dabar  vartoja narkotines medžiagas, dažniausiai marihuana. Šiuo metu  narkotikai daugiau yra paplitę berniukų nei mergaičių tarpe. Populiariausias narkotikas yra marihuana ir hašišas, kuriuos mokiniai dažniausiai vartoja. Antroje vietoje pagal pasirinkimo kriterijų galima būtų priskirti LSD. 
  3. Rūkančių mokinių yra 5,7 proc. apklaustųjų. Lyginant su 2017 m. rezultatais rūkančių mokinių ženkliai sumažėjo. Daugiausiai rūkančių mokinių  yra 9-ose klasėse. 42,4 proc. respondentai nurodė, kad jų tėvai patys rūko kiekvieną dieną. Daugiausiai rūkančių tėvų yra mieste nei kaime. Daugiausiai rūkančių tėvų yra 7 ir 9  klasių mokinių tėvai.
  4. Mokykloje jaučiasi saugūs daugiau nei pusė (64,9 proc.) mokinių. 2018 m. per pastaruosius 3 mėnesius patyčias mokyklose patyrė 36,6 proc. mokinių. Lyginant su 2016 m. (kai buvo vykdyta apklausa) patyčių mastas nežymiai sumažėjo. Per pastaruosius 3 mėnesius mokykloje tyčiojosi iš kitų mokinių prisipažino 30,9 proc. respondentai. Lyginant su 2016 m. tokių apklaustųjų sumažėjo (2015 m. 44,7 proc.). 1,7 proc. apklaustųjų nurodė, jog yra bandę žudytis. Lyginant su 2016 m. bandžiusiųjų žudytis sumažėjo.
  5. Tyrimo rezultatai parodė, kad  21,5 proc. mokinių yra patyrę smurtą. Psichologinį smurtą yra patyrę  9,2 proc. apklaustųjų (lyginant su 2016 m. – psichologinio smurto mastas  sumažėjo). Fizinį smurtą teko patirti 9,2 proc. apklaustųjų (lyginant su 2016 m. – fizinio smurto mastas padidėjo). Seksualinį smurtą patyrė 2,9 proc. tyrime dalyvavusių mokinių (lyginant su 2016 m. – seksualinio smurto sumažėjo). Tėvų nepriežiūrą: maisto stygių, grasinimą išvaryti iš namų ir kitokią nepriežiūrą yra patyrę 0,7  proc. respondentų. (lyginant su 2016 m. – ženkliai sumažėjo).
  6. Apklausa atskleidė, kad 11,2 proc. visų apklaustųjų moksleivių  turėjo lytinius santykius.

Didžioji dalis paauglių nurodė, kad pirmus lytinius santykius turėjo 15- 16 metų. Ankstyvių lytinių santykių priežastis buvo smalsumas ir noras įrodyti meilę

 

Biržų rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė Ieva Garjonytė